Foto: Google Streetview

Alle natuur- en recreatiegebieden die de provincie Zuid-Holland in de Alblasserwaard per inschrijving te koop heeft aangeboden, worden gegund. Het gaat om 7 gebieden met een omvang van in totaal ruim 40 hectare, die nu nog in eigendom en beheer zijn bij de provincie. De bieders met de beste combinatie van het plan van aanpak voor natuur en recreatie en de prijs hebben de gebieden nu gegund gekregen en krijgen de koopovereenkomst aangeboden.

Vijf van de gebieden liggen aan de provinciale weg N214, waaronder het Kippenbos. Daarnaast gaat het om een gebied langs de N481 en een stuk grond aan rivier De Alblas. Verschillende bieders hebben een plan van aanpak ingediend en een prijs geboden op de natuurgebieden. In totaal waren er 17 inschrijvingen die door de provincie zijn beoordeeld. Om er zeker van te zijn dat de gebieden ook in de toekomst professioneel worden beheerd, heeft de provincie bij de beoordeling van de plannen een ondergrens ingesteld met betrekking tot de natuurkwaliteit. De planning is om de gronden nog voor eind van dit jaar notarieel over te dragen.