De provincie Zuid-Holland monitort het komende jaar de geluidsniveaus langs de provinciale wegen om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe geluidswetgeving. Nu zijn wegaanleg, verbreding of onderhoud nog de reden om geluidsmaatregelen te treffen. Vanaf 2018 zijn maatregelen noodzakelijk als bijvoorbeeld door de verkeerstoename de hoeveelheid geluid uitstijgt boven het vastgelegde geluidsplafond.

Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Floor Vermeulen: “Door voortdurend te monitoren en maatregelen te treffen als geluidsplafonds worden bereikt, kunnen we straks omwonenden beter beschermen tegen de toename van het geluid door het verkeer.” Onlangs nog is een succesvolle pilot afgerond waarin is proefgedraaid met zogeheten plafonds voor de geluidproductie. Daarvoor worden de wegen nauwkeurig in kaart gebracht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de gebruikte soort asfalt, de verkeersintensiteit en de aanwezigheid van geluidsschermen. De provincie loopt landelijk voorop in deze aanpak.

Onder de naam SWUNG 2 werken rijk, provincies en gemeenten aan nieuwe geluidwetgeving. Als de hoeveelheid geluid boven het plafond dreigt te gaan, moeten maatregelen worden getroffen door de verantwoordelijke partij. Bij provinciale wegen in Zuid-Holland is dat de provincie. Vanaf 2018 moeten de provinciale wegbeheerders de geluidsniveaus langs de wegen gaan handhaven.