Foto: Google Streetview

De provincie Zuid-Holland werkt aan een pakket maatregelen om de negatieve gevolgen van de Coronacrisis te beperken. De maatregelen liggen onder meer op het terrein van ondersteuning van de regionale economie, verkeer en vervoer, land- en tuinbouw en vergunningverlening.

“We zijn in gesprek met onze partners en kijken creatief wat we kunnen bijdragen in het algemeen maatschappelijk belang”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn in gesprek met Rijk, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, bedrijven en belangenorganisaties om tot een pakket maatregelen te komen. Een pakket maatregelen is daarvoor in de maak.

De provincie inventariseert met Rijk, gemeenten, VNO-NCW, MKB Nederland en LTO-Noord de aard en omvang van de problematiek en bepaalt de mogelijkheden om de economische effecten te verzachten. Met het ministerie van Economische Zaken wordt gesproken over de uitvoeringscapaciteit bij de ondernemers- en subsidieloketten. Vanwege de grote toestroom aan vragen van ondernemers staat de capaciteit onder druk. Hier kan de provincie mogelijk bijspringen.

Beheer en onderhoud van wegen worden gecontinueerd. Evenals incidentcoördinatie, brugbediening en toezicht. Het is voor de provincie van belang dat mensen die werkzaam zijn in vitale sectoren snel en veilig van A naar B kunnen. Dit gebeurt in overleg met gemeenten, wegbeheerders en aannemers.

In overleg met de openbaar vervoerbedrijven is de dienstregeling afgeschaald naar een passend niveau en dat voldoet aan de voorwaarden om alle plaatsen in Zuid-Holland goed bereikbaar te houden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.