Foto: Google Earth

De zeven gemeenten in de Drechtsteden hebben de samenwerking met Deal Drecht Cities verlengd. Deze maand werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor de duur van vier jaar, de eerdere overeenkomst liep eind 2019 af.

Deal Drecht Cities blijft tot in ieder geval eind 2023 ook de ondersteuning verzorgen van de Economic Development Board, waarmee de samenwerking eveneens wordt voortgezet. Beiden zijn belangrijke partners in het beleid om een economisch sterkere regio te worden en de werkgelegenheid te vergroten. Deal (Stichting Drechtsteden Economische Acquisitie Loket) is opgericht om bedrijven te ondersteunen en te adviseren die willen investeren en/of uitbreiden in de Drechtsteden. Daarnaast richt Deal zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat en het promoten van de Drechtsteden als optimale vestigingsplaats voor bedrijven.

In 2019 is een evaluatie naar het functioneren en de resultaten van beide partners uitgevoerd. Op basis hiervan gaat de regio nog meer focus aanbrengen in de samenwerking. Martin Bloem, directeur Deal Drecht Cities: “Samen met bedrijfsleven, partnerorganisaties en overheid willen we de Drechtsteden zichtbaar maken en versterken. Onze speerpunten zijn de sectoren maritiem en smart industry. Wij zien uit naar een nieuwe, actieve periode van samenwerking met de gemeenten en de regio.”

Deal geeft de komende jaren nog meer prioriteit aan samenwerking met werkgevers in de regio. Martin Bloem: “Juist de kleinere bedrijven zijn belangrijk. Zo willen we een nieuwe marketing portal voor de regio. Dat wil ik graag met een creatieve innovatietafel vormgeven. Samen met Werkgevers Drechtsteden, de triple helix en natuurlijk de gemeenten en provincie. Een open platform dat de investeringsmogelijkheden van de regio zichtbaar maakt. Versterkt met gerichte inzet van social media. Deal en de Economic Development Board gaan dat de komende maanden uitwerken. Ik verwacht de eerste resultaten halverwege het jaar.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.