Het stamriool is het belangrijkste riool van Sliedrecht. Dit riool voert al het afvalwater van Sliedrecht af naar het gemaal van het waterschap aan de Thorbeckelaan. Inmiddels is dit riool 60 jaar oud en is toe aan een renovatie. De renovatie start begin januari en duurt ca. zes weken. Het stamriool ligt in de Simon Stevinstraat, De Savorin Lohmanlaan, Goeman Borgesiusweg, Tiendweg, Stormrand, Hoepel, Thorbeckelaan.

Omdat het riool is onderheid, ligt het nog prima onder afschot. Daarom is het uitermate geschikt om te ‘relinen’. Met het ‘relinen’ wordt er een kous binnen in de leiding aangebracht, waarna de kous wordt uitgehard door middel van UV-licht. Hierdoor ontstaat er een compleet nieuwe buis binnen de oude buis en kan het riool weer minimaal 60 jaar mee. Graafwerkzaamheden zijn hiervoor niet nodig. Er hoeven dus geen straten opengebroken worden waardoor grote overlast wordt voorkomen. In de eerste week van januari 2017 wordt gestart met het leggen van rijplaten. In de tweede week wordt het riool gereinigd en in week drie wordt gestart met het ‘relinen’. Uiteindelijk zal het werk zes weken duren.