Rijkswaterstaat start deze zomer met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van extra rijstroken tussen Papendrecht en Sliedrecht. Aannemer Strukton Civiel voert de werkzaamheden uit en plaatst eind juni de bouwborden om de verbreding van dit deel van de A15 aan te kondigen.

Om de doorstroming en veiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren worden in beide richtingen een rijstrook toegevoegd. Richting Gorinchem komt tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost een extra rijstrook met vluchtstrook en richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Papendrecht. Om de extra rijstroken te realiseren worden de ruimte in in de middenberm en de buitenbermen tussen de weg en de geluidschermen benut. De geluidsschermen blijven op dezelfde plek staan en blijven even hoog.

Ter voorbereiding op de aanleg van de extra rijstroken graaft de aannemer proefsleuven om de exacte ligging van kabels en leidingen vast te stellen. Ook onderzoekt de aannemer de kwaliteit en stabiliteit van de ondergrond en inspecteert hij de vangrails. Vanaf eind juli wordt tussen Sliedrecht-West en Papendrecht richting Rotterdam op de buitenbermen achter de vangrail de zogenaamde voorbelasting neergelegd. Dit is een grote berg zand die een klein jaar blijft liggen. Die voorbelasting is nodig om de ondergrond te laten inklinken, zodat de weg later niet verzakt. De voorbereidende werkzaamheden leveren naar verwachting geen hinder op.

Als volgend jaar de daadwerkelijke verbreding van de A15 start, wordt per rijrichting de weg twee weekenden lang gedeeltelijk afgesloten. Deze weekendafsluitingen vinden naar verwachting plaats in de zomervakantie van 2021. Eind 2021 moet de aanleg van de extra rijstroken klaar zijn.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.