Er komt een einde aan de slaapplek onder de Zwijndrechtse brug. De 10 tot 19 mensen die daar regelmatig verblijven krijgen zoveel mogelijk een zorgaanbod. Het terrein zelf wordt voor de winter ontruimd. Voor niet alle huidige gebruikers zal een passende oplossing beschikbaar zijn. De gemeente onderzoekt daarom de mogelijkheid van uitbreiding van de opvangmogelijkheden, bijvoorbeeld met het model van Skaeve Huse. De aanpak is een gezamenlijk project van gemeente, Dienst Gezondheid & Jeugd, Team Toeleiding & Bemoeizorg, Leger des Heils, De Hoop, Yulius, BoumanGGZ, Politie en Toezicht.

Onder de Zwijndrechtse brug verblijft een aantal mensen die niet van de reguliere opvang gebruik kunnen of willen maken. Het is niet humaan om deze situatie te laten voortduren. Vandaar dat per individu wordt bekeken op welke manier toekomstige opvang kan worden gerealiseerd. Voor een beperkt aantal mensen kan Skaeve Huse een oplossing zijn. De gemeente onderzoekt of deze oplossing haalbaar en wenselijk is. Begin volgend jaar moet dat duidelijk zijn. Voor mensen zonder verblijfstatus schakelt de gemeente de IND in en de stichting Barka, gericht op vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

Het terrein wordt nog voor de winter ontruimd. Tevens worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat dak- en thuislozen het terrein weer in gebruik nemen. Op korte termijn wordt het terrein al minder aantrekkelijk gemaakt door bijvoorbeeld beplanting te snoeien en het beter afsluitbaar te maken. Politie en zorgverleners bezoeken het terrein nu al dagelijks, en hebben de gebruikers al verteld dat ze niet op het terrein kunnen blijven. Het is nog niet zeker of alle personen gebruik maken van het aanbod. Een aantal lijkt liever op straat te leven dan in een gecontroleerde vorm van huisvesting.

Enkele jaren geleden telt de Dordrecht nog 100 mensen die overlast veroorzaakten en zorg meden. Dankzij de Taskforce Aanpak Overlast in de Openbare Ruimte zijn veel van deze mensen van de straat gehaald.