De gemeente Sliedrecht introduceert de zogeheten blijverslening, zodat mensen door het aanpassen van hun koopwoning langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Met deze lening (rente van ongeveer 0,5 tot 1 procent) kunnen inwoners bijvoorbeeld een slaapkamer en badkamer op de begane grond realiseren. Maar ook het maken van een inloopdouche, een tweede toilet, een traplift, een tweede trapleuning of een deurbel met geluidsversterking zijn mogelijk. Dinsdagavond 25 oktober stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met dit voorstel van het college.

Ook in Sliedrecht neemt het aantal inwoners van 65 jaar en ouder toe. In 2013 waren dit nog 4661 inwoners, in 2030 is het aantal 65-plussers naar verwachting gestegen tot 6231. Het beleid van de landelijke overheid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Maar met het ouder worden neemt ook de vraag naar zorg toe. Door het aanpassen van de eigen koopwoning is het toch mogelijk om lang zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Er wordt in totaal 300.000 euro ter beschikking gesteld voor het verstrekken van blijversleningen. Wethouder Aldrik Dijkstra (wonen): “De meeste mensen willen zelf ook zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven. Helaas komt ouderdom vaak met gebreken, waardoor in huis aanpassingen nodig zijn. Met deze blijverslening maken we dat mogelijk. Niet alleen ouderen kunnen een beroep doen op de blijverslening, ook jongere mensen met een zorgvraag of gezinnen met een gehandicapt kind kunnen we hiermee helpen.”

De hoogte van de lening is minimaal 2.500 euro en maximaal 30.000 euro. Vanaf 10.000 euro is een hypothecaire lening verplicht. Op www.sliedrecht.nl is later deze week meer informatie en een aanvraagformulier te vinden voor de blijverslening.