De oproep om private initiatieven aan te dragen voor het toekomstige Recreatief Knooppunt in Sliedrecht heeft vier inzendingen opgeleverd. Daarmee heeft Sliedrecht haar betrokkenheid laten zien bij de invulling van het Recreatief Knooppunt. Het zijn geen initiatieven die de indieners als zelfstandige onderneming zelf op kunnen zetten. Wel wordt er gekeken of en op welke manier de aangedragen ideeën van pas kunnen komen bij de invulling van het Recreatief Knooppunt.

Op 27 juni deed de gemeente Sliedrecht een oproep aan ondernemers om private initiatieven aan te dragen die qua karakter passen binnen het Recreatief Knooppunt. Zeven partijen meldden zich aan, waarvan er vier daadwerkelijk een plan indienden. Deze plannen zijn door de gemeente getoetst aan de voorwaarden waaraan ze moesten voldoen. Helaas bleek geen van de initiatieven hiervoor geschikt, maar sommige inzendingen leverden wel waardevolle ideeën op die bij de invulling van het Recreatief Knooppunt van pas kunnen komen.

Wethouder Len van Rekom: “Met deze mensen plannen we vervolggesprekken in, om te kijken op welke manier hun ideeën van pas kunnen komen bij het Recreatief Knooppunt. Deze opbrengst laat zien dat Sliedrecht zich betrokken voelt bij het slagen van het Recreatief Knooppunt. Dat geeft ons een goed gevoel. Ook de komende periode is iedereen met goede ideeën welkom om deze met ons te delen. Met elkaar gaan we iets moois realiseren voor ons dorp.”

In een eerder stadium is er door ondernemers interesse getoond in het exploiteren van een hengelsportvijver en een recreatieterrein. Zij worden uitgenodigd voor een vervolggesprek. Op korte termijn wordt gestart met het maken van een ontwerp voor het Recreatief Knooppunt. Uiterlijk medio 2017 besluit de gemeenteraad of het Recreatief Knooppunt er definitief komt.