Het is voor inwoners van Sliedrecht nu ook mogelijk om een duurzaamheidslening aan te vragen voor het verwijderen van een asbestdak. Daarnaast is er 150.000 euro extra beschikbaar gesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde dinsdagavond in met deze voorgestelde wijzigingen voor de duurzaamheidslening.

Uiterlijk 1 januari 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn verwijderd, in het belang van de volksgezondheid. In juli is vanuit de gemeenteraad de vraag gesteld hoe de gemeente het verwijderen van asbestdaken kan stimuleren. Wethouder Aldrik Dijkstra (milieu en duurzaamheid): “Met de mogelijkheid voor het aanvragen van een duurzaamheidslening stimuleren we inwoners om op een voordelige manier hun asbestdak te laten verwijderen. Dat is goed voor milieu en volksgezondheid. Daarnaast kan het gecombineerd worden met het plaatsen van zonnepanelen, zodat inwoners meteen op een duurzamer manier energie kunnen opwekken. Ook daarvoor kunnen zij een duurzaamheidslening aanvragen.”

De vraag naar duurzaamheidsleningen is fors toegenomen. Alleen al de afgelopen twee maanden werden er dertig aanvragen in behandeling genomen. Om te kunnen blijven voldoen aan deze aanvragen, heeft de gemeenteraad 150.000 euro extra in de pot voor duurzaamheidsleningen gestort. Aldrik Dijkstra: “Goed om te zien dat onze inwoners steeds duurzamer worden. Steeds meer mensen leveren een bijdrage aan onze doelstelling om 2 procent energiebesparing per jaar te realiseren. In 2020 willen we 20 procent duurzame energie opwekken. Om dat te bereiken, hebben we ieders hulp nodig.”

Meer informatie over de duurzaamheidslening en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.sliedrecht.nl. Met het besluit van de gemeenteraad is ook de aanvraagprocedure makkelijker geworden. Zo is het bijvoegen van een EPA-advies niet langer verplicht. De maximale hoogte van de lening is teruggebracht naar 15.000 euro, waarbij het gaat om een zogeheten consumptief krediet.