Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht wil maatregelen nemen om de Kerkbuurt levendiger en aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek en andere bezoekers. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verkorten van de wandelpromenade, omdat uit onderzoek blijkt dat deze nu te lang en daarmee onaantrekkelijk is. Dat staat in een raadsvoorstel dat het college van B&W vandaag naar de gemeenteraad heeft verstuurd.

Door het verkorten van de wandelpromenade (tussen Grote Kerk en Oosterbrugstraat), wordt de Kerkbuurt aantrekkelijker voor bezoekers. Daarnaast biedt het kansen voor het oostelijke deel van de Kerkbuurt (tussen Oosterbrugstraat en Waterkeringweg), waar het aantrekkelijker wordt om te verblijven. De keuze voor een woonerfconstructie ligt daar voor de hand, waarbij auto’s niet harder dan stapvoets mogen rijden. Er blijft ruim voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers. Samen met meer groen in het straatbeeld, fietsenrekken en zitelementen zorgt dit alles voor veel meer levendigheid en dynamiek op de Kerkbuurt dan nu het geval is.

In september 2015 vroeg de gemeenteraad om een visie op Kerkbuurt-Oost. In februari 2016 is deze visie gepresenteerd. Hoewel de uitkomst van het onderzoek duidelijk is, heeft het college een ingewikkelde belangenafweging moeten maken met lastige dilemma’s. Wethouder Len van Rekom: “We weten hoe sommige ondernemers op de Kerkbuurt hierover denken. Ze hebben ons een alternatief voorstel gedaan, dat we hebben beoordeeld. Onder de streep hebben we een besluit genomen, waarvan het college vindt dat het goed is voor de gehele Kerkbuurt en voor Sliedrecht. Dat is niet makkelijk, maar wel essentieel om ook in de toekomst een levendige en aantrekkelijke Kerkbuurt te hebben.”

Met de plannen wil het college van B&W de Kerkbuurt een extra impuls geven en levendiger en aantrekkelijker maken. Ook het verbeteren van de toegankelijkheid van de Kerkbuurt is erg belangrijk. In het raadsvoorstel geeft het college daarom aan in het eerste kwartaal van 2017 te komen met een voorstel voor een roltrap/rolbaan. Hiermee moet de Kerkbuurt met name voor mindervaliden beter toegankelijk worden.

De agendacommissie van de gemeenteraad spreekt op maandag 31 oktober over de agendering van het raadsvoorstel.