Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht spant zich maximaal in om een roltrap of rolbaan aan te kunnen leggen en zo de Kerkbuurt toegankelijker te maken voor mensen die slecht ter been zijn. De eerder aangewezen locatie bij de Jumbo en de Hema blijkt vanwege ruimtegebrek niet haalbaar. Omdat het college de toegankelijkheid van het winkelgebied erg belangrijk vindt, wordt nu gezocht naar een andere locatie. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 volgt een voorstel. Dit staat in het raadsvoorstel dat vrijdag 28 oktober naar de gemeenteraad is verstuurd.

Eerder is dus gekeken naar de mogelijkheden om inpandig bij Jumbo/Hema een roltrap te realiseren, samen met een lift. Over de aanleg van een lift wordt momenteel nog gesproken met de vastgoedeigenaar. Er is goede hoop dat die er uiteindelijk ook komt. Het realiseren van én een lift én een roltrap in het huidige trappenhuis is echter niet mogelijk vanwege ruimtebeperkingen. “Als college vinden we dat jammer. Met name van burgers die minder goed ter been zijn, krijgen we nog wel eens een vraag of we niet wat voor hen kunnen doen,” aldus wethouder Len van Rekom die verantwoordelijk is voor het project Kerkbuurt.

Er zijn vijf alternatieve locaties onderzocht, maar het is te vroeg voor conclusies. Verder onderzoek is nodig. Len van Rekom: “In het college hebben we hierover gesproken. We onderzoeken nu de mogelijkheden waar een roltrap of rolbaan zou kunnen worden aangelegd. Er moet voldoende ruimte zijn. Daar komt bij dat we op grond van anderen niet kunnen bouwen,” zegt Van Rekom. “Daarnaast moeten we goed kijken wat de kosten zijn. In verband met onderhoud moet een roltrap of rolbaan bijvoorbeeld overdekt worden en dat brengt extra kosten met zich mee. Een overkapping helpt daarnaast ook om vandalisme te voorkomen.” In september 2015 is besloten dat de gemeente zou kunnen bijdragen aan een lift en/of een roltrap, via zogenaamde cofinanciering. Het idee dat het college nu heeft, wijkt daarvan af: de gemeente zou zelf een roltrap of rolbaan realiseren. Dit brengt wel extra kosten met zich mee en daar moet de gemeenteraad een besluit over nemen.

De gemeenteraad spreekt op dinsdag 15 november over het raadsvoorstel.