Maandag 19 december ondertekenden 28 nieuwe inwoners van de gemeente Sliedrecht een landelijke participatieverklaring in het raadhuis. Met de ondertekening wordt de betrokkenheid en de bereidheid van de statushouders getoond om actief bij te dragen aan de samenleving. In de participatieverklaring staan begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal.

De participatieverklaring is een initiatief van de rijksoverheid om ook de maatschappelijke begeleiding door gemeenten aan statushouders en hun gezinsleden wettelijk vast te leggen. Onderdelen zijn praktische bijstand (bijv. ondersteuning bij regelwerk rond wonen, werk en onderwijs), hulp bij inburgering, het stimuleren van integratie (onder meer door begeleiding en coaching) en een persoonlijke toelichting bij de participatieverklaring. Het is de bedoeling dat de participatieverklaring een vast onderdeel wordt van het inburgeringstraject.

De uitvoering van de participatieverklaring ligt in handen van Participe Vluchtelingenbegeleiding. In samenwerking met de gemeente Sliedrecht zijn de afgelopen 3 maanden verschillende workshops georganiseerd voor inburgeringsplichtige statushouders. Naast workshops over de Nederlandse kernwaarden, hebben mensen kennis gemaakt met verschillende instanties die tevens onderdeel uit uitmaken van het platform Welkom in Sliedrecht zoals Tablis Wonen en ASVZ. Ook hebben zij rondleidingen gehad in de bibliotheek Aanzet. In 2017 volgen er nieuwe bijeenkomsten voor nieuwe statushouders. Vluchtelingenbegeleiding ligt in handen van Participe.