De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) start in 2017 een pilot waarbij ze de schulden opkoopt van twintig kwetsbare jongeren tussen 18 en 27 jaar. Hierdoor blijft er voor deze jongeren één overzichtelijke schuld over in de vorm van een saneringskrediet met maar één schuldeiser. De pilot vindt plaats op verzoek van de Drechtraad die daar op 5 juli 2016 om heeft gevraagd. De pilot duurt 3,5 jaar, na 1 jaar volgt een eerste evaluatie.

De SDD gaat onderzoeken of jongeren door deze maatregel hun leven weer beter op de rails krijgen. Daarnaast ondersteunt de SDD jongeren bij het zoeken naar opleiding en werk. Voor jongeren zijn de mogelijkheden voor schuldsanering nu vaak beperkt omdat schuldeisers denken dat jongeren veel tijd nodig hebben om schulden af te betalen. Met het opkopen van de schulden wordt schuldsanering voor jongeren makkelijker gemaakt. Waar mogelijk betalen de jongeren de schuld terug aan de SDD. Als de schulden te groot zijn, vindt gedeeltelijke schuldsanering plaats.

Bij een schuldsanering onderhandelt de SDD met de schuldeisers over het afkoopbedrag van de vorderingen. Hierdoor zullen de jongeren geen last meer hebben van verdere incasso- en invorderingsmaatregelen. Binnen drie jaar zijn de jongeren schuldenvrij. Naast hulp bij schulden begeleidt de SDD de jongeren ook bij het aanpakken van de achterliggende problematiek. De focus ligt daarbij op werk en scholing. Op die manier wordt de vicieuze cirkel van problemen doorbroken. De SDD werkt daarin nauw samen met scholen, de Dienst Gezondheid & Jeugd, sociale teams en andere hulpverleners.