Staatssecretaris Van Veldhoven wil met spoed een nieuwe stap zetten in de aanpak van het PFAS-probleem. Zij heeft dinsdag 29 oktober het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om op basis van recente metingen met spoed een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS in de (land)bodem op te stellen.

Grond- weg- en waterbouwbedrijven ondervinden veel problemen omdat het giftige PFAS op veel plekken in de bodem zit. Het kabinet wil de gezondheid en omgeving beschermen, maar wil ook zorgen dat projecten zo snel mogelijk door kunnen gaan. Met de maatregel kan de 0.1 grens die nu uit voorzorg op basis van de wet op sommige plekken geldt, verruimd worden tot deze landelijke achtergrondwaarde. Dit geeft bedrijven meer ruimte voor het verplaatsen van grond, zonder dat gezondheid of het milieu in gevaar komt. Van Veldhoven wil dat de ruimere norm uiterlijk 1 december van kracht wordt.

Van Veldhoven: “We kunnen PFAS niet uit de grond toveren maar we kunnen ook heel veel wèl. We moeten zo snel mogelijk van de 0.1 grens af, binnen de veilige ruimte die er is. Dat kan door een landelijke achtergrondwaarde. Daar heb ik het RIVM met spoed om gevraagd. Ik span me maximaal in om te zorgen dat de bouw zo min mogelijk last ondervindt”.

Het RIVM is gevraagd met spoed te onderzoeken of daar waar 0,1 microgram nu op basis van de wet de grens is, te kijken of er meer veilige ruimte is op basis van beschikbare achtergrondwaarden. Van Veldhoven stelde eerder al op verzoek van gemeenten en provincies het tijdelijk handelingskader PFAS vast om bedrijven zoveel mogelijk ruimte te geven grond te blijven verplaatsen. Naast het verzoek aan het RIVM of een verruiming van de 0.1 grens mogelijk is, heeft staatssecretaris Van Veldhoven een taskforce ingesteld. In de taskforce werken bedrijven en overheden voor de duur van in ieder geval één jaar samen aan oplossingen voor regio-overstijgende knelpunten. Ook worden er door het land werkconferenties georganiseerd om voor concrete projecten in de regio te kijken wat de belemmeringen zijn, en hoe deze weggenomen kunnen worden. Dit kan alleen samen met gemeenten, provincies, Waterschappen en de bedrijven.

PFAS-verontreiniging in de bodem is geen lokaal of regionaal verschijnsel, maar komt landelijk voor. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen, waaronder PFOA/C8 en GenX. De stof PFOA/C8 werd onder andere van 1970 tot 2012 uitgestoten door chemiefabriek DuPont in Dordrecht. GenX is de opvolger van deze stof en wordt sindsdien gebruikt en uitgestoten. In 2015 werd Chemours afgesplitst van DuPont en werd een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf. Sindsdien is het Chemours die de stof gebruikt en uitstoot.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.