Maandag 28 november ondertekenden Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder Tablis Wonen, en wethouder Aldrik Dijkstra de samenwerkingsovereenkomst Staatsliedenbuurt. Dit gebeurde in het bijzijn van burgemeester Van Hemmen, Ming Fai Cheng (projectleider gemeente), Frank van Dun (manager Vastgoed van Tablis Wonen) en Gerald Kas (projectleider van Tablis Wonen).

In deze overeenkomst zijn alle gemaakte afspraken tussen Tablis Wonen en de gemeente met betrekking tot de herstructurering van de Staatsliedenbuurt vastgelegd. In het kort komt het erop neer dat met de officiële ondertekening van de overeenkomst de gemeente haar medewerking geeft aan Tablis Wonen om de wijk te herontwikkelen. Beide partijen benoemden de prettige en efficiënte manier van samenwerken bij het tot stand komen van de overeenkomst. “Het is weer een belangrijke stap in het project Staatsliedenbuurt”, aldus Van Dun “Door deze officiële handeling kan Tablis Wonen voorbereidingen gaan treffen om in het eerste kwartaal van 2017 daadwerkelijk te gaan starten met de uitvoerende werkzaamheden van de eerste fase aan de Savornin Lohmanlaan”.

Ook wethouder Dijkstra is blij met deze nieuwe mijlpaal in het project Staatsliedenbuurt: “Er is samen met bewoners al een uitgebreid traject gelopen, maar met deze handtekeningen kunnen we de Staatsliedenbuurt en Sliedrecht écht een stukje mooier gaan maken.”