Er komt een centraal team van specialisten onder leiding van ProRail dat besluiten neemt over de dienstregeling bij grote verstoringen op het spoor. Hiermee willen ProRail en alle vervoerders dat het treinverkeer na grote storingen weer sneller wordt opgestart en de reisinformatie verbetert.

Nu ligt de verantwoordelijkheid voor keuzes in de te rijden NS-dienstregeling na grote storingen bij NS en ProRail samen en wordt per keer in overleg gekeken welke treinen kunnen blijven rijden of worden opgeheven. In de nieuwe situatie neemt één organisatie (ProRail) het besluit hierover en kan er slagvaardiger gewerkt worden om totale treinverkeer te herstellen na grote storingen. In het nieuwe ProRail team werken onder meer Officieren van Dienst-Spoor, die de uiteindelijke besluiten nemen over de treindienst na verstoring.

ProRail en NS ontwikkelen ook meer vaste dienstregelingsmodellen na grote storingen in het treinverkeer. Daarmee wordt het treinverkeer na een grote storing beter voorspelbaar en verbetert de reisinformatie tijdens grote storingen.