Rijkswaterstaat zet in op versnelling van de reparatie van de Merwedebrug. Ook wordt gekeken naar mogelijke aanvullende maatregelen voor een vlottere doorstroming van het verkeer.

Rijkswaterstaat heeft dinsdag 18 oktober, in aanwezigheid van minister Schultz van Haegen, overleg gevoerd met bestuurders van gemeenten en provincies en met vertegenwoordigers van de transportsector, het goederenvervoer en de binnenvaart. Tijdens dit overleg is een plan van aanpak gepresenteerd dat er voor moet zorgen dat de hinder voor zowel wegverkeer als de scheepvaart zo veel mogelijk wordt beperkt. De gekozen aanpak biedt een duurzame, veilige oplossing die voldoet tot aan de renovatie van de brug in 2023.

Op grond van de eerste onderzoeksresultaten naar haarscheurtjes in de Merwedebrug had Rijkswaterstaat al besloten om de brug binnen twee maanden aan de onderkant te verstevigen. Er is nu een versnelde oplossing voor versteviging van de brug gekozen. Hiermee kunnen vrachtwagens en bussen zo snel mogelijk weer over de brug rijden. De werkzaamheden duren tot eind november/begin december. De reparatie levert voor het wegverkeer geen extra hinder en voor de scheepvaart beperkte hinder op. Voor weggebruikers zullen de huidige maatregelen op de A27 voorlopig van kracht blijven.

Verkeer dat de brug niet op mag, moet omrijden via de A2, A59/A2, A15 en A16. Hierdoor zal het in de regio Drechtsteden ook drukker zijn op de snelwegen. Ook op de N3 is het aanzienlijk drukker met vrachtwagens, ondanks dat de N3 niet als omleidingsroute is aangegeven.