Achttien wethouders Economie in Zuid-Holland Zuid vragen minister Schultz van Infrastructuur en Milieu om een stimuleringsregeling voor binnenhavens en laad- en loskades. Een dergelijke regeling draagt in België al jarenlang succesvol bij aan het stimuleren van vervoer over water met binnenvaartschepen.

Volgens de wethouders kan een nieuwe stimuleringsregeling particuliere investeringen in binnenhavens aanmoedigen. Door de regeling worden, met een bijdrage van de overheid, particuliere kades voorzien van een moderne laad- en loswal. In ruil tekenen de marktpartijen een contract en kiezen tien jaar lang voor vervoer over water per binnenvaartschip. In België zorgde een dergelijke regeling in 5 jaar tijd voor 15% groei van containervervoer over water.

In Zuid-Holland Zuid liggen ruim veertig binnenhavens waarvan een aantal kampt met achterstallig onderhoud. Havens zijn vaak te ondiep en kades te kort voor de huidige standaard-scheepslengte.