De provincie Zuid-Holland stelt 500.000 euro beschikbaar voor ondernemers die samen hun bedrijventerrein willen verbeteren. Focus van de regeling ligt op behoud en verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de terreinen.

De vastgestelde subsidieregeling “Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland” legt de nadruk op duurzame initiatieven en samenwerking tussen de verschillende bedrijven op het terrein.

Er kan bijvoorbeeld een subsidie aangevraagd worden voor het opzetten van een ondernemersvereniging of het aanstellen van een gebiedsmanager. Ook zijn diverse haalbaarheidsonderzoeken mogelijk, bijvoorbeeld naar de aanleg van een collectief glasvezelnet of het opwekken van duurzame energie op het terrein. Ondernemers ontvangen maximaal 35.000 euro subsidie, de subsidie vormt maximaal 50% van de totale kosten. Tot eind 2016 is maximaal 500.000 euro beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. In 2017 wordt opnieuw een bedrag vastgesteld.