In Sliedrecht en Papendrecht wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Beneden Merwederoute. Dit is de snelfietsroute tussen Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Dordrecht.

De afgelopen jaren is de route aantrekkelijker gemaakt, met als doel automobilisten op de fiets te krijgen. Het onderzoek bestaat uit een telling en enquêtes onder de gebruikers van de route. Tijdens het onderzoek worden de verbeteringen aan de fietsroute in beeld gebracht en fietsers op de route gevraagd naar hun mening hierover. In september 2012 heeft een eerste meting op vergelijkbare wijze plaatsgevonden, zodat er een vergelijking met de oude situatie gemaakt kan worden.

De gebruikers van de route wordt gevraagd om via het internet een enquête in te vullen. Met de enquête krijgen de gemeenten informatie over de tevredenheid van fietsers, het effect van de aanleg van de route en waar nog eventuele verbeterpunten zijn. Het aantal fietsers dat gebruik maakt van de Beneden Merwederoute wordt in de eerste veertien dagen van oktober met tellussen gemeten.