Vrijdag 7 oktober is een belangrijke stap gezet in de vernieuwing van het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden – Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV). Tijdens de Statenontmoeting 2016 in Dordrecht ondertekenden gedeputeerde Verkeer en Vervoer Vermeulen, portefeuillehouder Tanis (namens Drechtsteden) en wethouder Freije (namens Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) het afsprakenkader DAV concessie 2018.

De nieuwe openbaar vervoer concessie loopt vanaf 2018. De provincie werkt al aan de voorkant nauw samen met de regio en bepalen gezamenlijk de belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe openbaar vervoer in de regio. Met de ondertekening is de intensieve samenwerking formeel.

Provincie, Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden willen betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer dat past bij de vervoervraag in het gebied. Snelle en frequente verbindingen, waaronder de succesvolle MerwedeLingelijn, en goede voorzieningen bij de haltes vormen de basis. Dit gecombineerd met slimme vervoersoplossingen, die uitgaan van de vraag, zorgt ervoor dat mensen zo goed mogelijk van deur tot deur kunnen reizen.

Samen met de gemeenten, en andere partijen in de regio’s, is de afgelopen periode al hard en op interactieve wijze gewerkt aan het beleidskader waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn opgenomen. Naar verwachting wordt het beleidskader eind november door Provinciale Staten vastgesteld. Daarna start de aanbestedingsprocedure.