De VVV Zuid-Holland Zuid en Dordrecht Marketing fuseren per 1 januari 2020. De nieuwe stichting zal alle taken van de bestaande organisaties overnemen. Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing, is de beoogde nieuwe directeur. Erik Zindel is teruggetreden als directeur van de VVV Zuid-Holland Zuid. Zijn taken worden waargenomen door Gerben Baaij.

De fusie levert op termijn voordeel op, zo is de verwachting. De kosten van de fusie zelf bedragen 235.000 euro, onder meer om het tekort van de VVV af te dekken. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht stelt de raad voor om eenmalig 161.000 euro bij te dragen aan deze kosten.

De twee huidige organisaties zitten al onder één dak in Intree in het centrum van Dordrecht. Dordrecht Marketing heeft een breed takenpakket maar een kleiner werkgebied, bij de VVV is dit precies andersom. De financiële positie van de VVV is niet goed, op termijn dreigde zelfs een faillissement. Met de fusie tussen de twee organisaties is dat risico van de baan en staat er een sterke organisatie die het hele takenpakket overneemt, namelijk gastheerschap, informatievoorziening, promotie en marketing voor de stad. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het VVV-merk.

Burgemeester en wethouders zijn enthousiast over deze fusie. In het coalitieakkoord 2018-2022 was het streven naar deze fusie al opgenomen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter