Foto: Google Streetview

Rijkswaterstaat start in januari 2020 met de grootschalige renovatie van de Wantijbrug (N3) in Dordrecht. De brug gaat vanwege de renovatie 2,5 maand dicht voor het verkeer. De brug is in slechte staat en moet gerenoveerd worden. Vanwege de veiligheid mag er tijdens het werk geen auto- en vrachtverkeer over de brug rijden. De werkzaamheden gaan maandag 20 januari van start en duren tot en met vrijdag 3 april.

Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen wel over de brug. Het doorgaand verkeer op de randweg wordt omgeleid over de A16 en de A15. Vervoer van gevaarlijke stoffen moet via de A27 rijden.

Rik van der Linden, wethouder bereikbaarheid van de gemeente Dordrecht: “Natuurlijk is de gemeente niet blij met de afsluiting van de Wantijbrug omdat we grote verkeershinder verwachten in en rond onze stad. We hebben uitgebreid gesproken met Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio over alle mogelijke alternatieven. Daaruit bleek dat alleen bij volledige afsluiting van de brug de veiligheid tijdens de werkzaamheden en de aanrijtijden voor de nood- en hulpdiensten via de N3 gegarandeerd kunnen worden. Daarom is er, hoe vervelend ook, geen andere optie dan volledige afsluiting.”

Het ministerie beseft dat Dordrecht en de regio hier overlast van ondervinden en heeft middelen vrijgemaakt voor maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wethouder Van der Linden: “Het is goed dat deze extra middelen zijn vrijgemaakt. Samen met Rijkswaterstaat bereiden we de maatregelen nu voor. We kijken bijvoorbeeld naar omleidingen, bebording en communicatie, aanpassing van verkeerslichten, inzet van extra bussen en verschillende fietsacties.”

Maar ook met deze maatregelen zal het erg druk worden. Wethouder Van der Linden doet daarvoor ook een beroep op de inwoners en bedrijven: “Kom vooral met het openbaar vervoer of op de fiets. Neemt u toch de auto, reis dan buiten de spits. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de stad zo goed mogelijk bereikbaar blijft.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter