Foto: Gemeente Dordrecht

Waterschap Hollandse Delta laat sinds maandag 18 mei onderzoek verrichten aan de dijken in de binnenstad van Dordrecht. Met een zogeheten ‘sondeertruck’ wordt bodemonderzoek verricht.

Eenmaal per twaalf jaar moet worden onderzocht of dijken nog voldoen aan de veiligheidseisen. In 2020 doet Waterschap Hollandse Delta onderzoek naar de dijken in de binnenstad. Het gaat om de Prinsenstraat, de Voorstraat, de Riedijk naar de Merwedekade, de Sluisweg en de Weeskinderendijk. De Voorstraat, tegenwoordig vooral bekend als winkelstraat, is nog steeds in gebruik als zeedijk. Daarom moet ook de staat van de Voorstraat als dijk onderzocht worden.

Om de dijken op het Eiland van Dordrecht te kunnen beoordelen, is informatie nodig van de dijk. Met grondonderzoek in de vorm van ‘sonderingen’ en boringen wordt de staat van de dijken onderzocht. Een sondering geeft een goed beeld van de bodemopbouw en van de draagkracht van verschillende grondlagen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.