Waterschap Hollandse Delta gaat bijna 900.000 euro investeren in het verduurzamen van de openbare verlichting die het waterschap beheert. Het college van dijkgraaf en heemraden geeft besloten om 880.000 euro beschikbaar te stellen voor de vervanging van openbare verlichting.

Met de investering wordt invulling gegeven aan verdere verduurzaming van het waterschap door in de lantaarnpalen de standaard openbare verlichting te vervangen door LED. Waterschap Hollandse Delta beheert in het werkgebied alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom, in het gehele werkgebied gaat het om zo’n 1600 kilometer aan wegen en paden. Ook de openbare verlichting langs deze wegen vallen onder het waterschap. In de regio Drechtsteden is het waterschap actief in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Het project moet eind 2021 klaar zijn.