Foto: Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland start maandag 15 juni met met de controle van het onderhoud van de dijken, boezemkades en kanaaldijken in het werkgebied. Onder andere Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn onderdeel van het werkgebied van het waterschap.

De controle wordt een ‘schouw’ genoemd. Dijkbeheerders controleren onder andere of of de particuliere percelen aan de dijk gemaaid zijn. Maaien bevordert een stevige grasmat, zodat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden. Ook zijn schades beter te vinden als de dijk gemaaid is.

Eigenaren en gebruikers van dijkpercelen binnen de kernzone van de dijk moesten de dijktaluds en de bermen maaien. Als dit niet voor de controle is gedaan, voert het waterschap de werkzaamheden op kosten van de desbetreffende eigenaar uit.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.