Foto: Google Streetview

Waterschap Hollandse Delta gaat de sloten bij het volkstuinencomplex Vlijpark in Dordrecht baggeren. De werkzaamheden beginnen maandag 21 november en duren tot Kerstmis.

Baggeren bestaat uit het op de juiste diepte en breedte houden van sloten en singels. Dat is nodig om de wateraanvoer, waterafvoer en doorstroming op peil te houden. Het zorgt ook voor een goede waterkwaliteit voor waterplanten en –dieren. De vrijgekomen bagger uit de sloten wordt afgevoerd. Na de jaarwisseling vinden er afrondende werkzaamheden plaats.