Foto: Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland heeft de begroting voor 2020 vastgesteld en hiermee ook de stijging van de waterschapsheffingen. Deze heffingen stijgen in 2020 met gemiddeld 5,6 procent. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst.

Met de opbrengst van deze heffingen zorgt Waterschap Rivierenland onder andere voor veilige dijken, het voorkomen van wateroverlast en watertekort, het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater. De komende jaren wordt er onder andere geïnvesteerd in centralisatie van de rioolzuiveringsinstallaties en in energiebesparende technieken om in 2030 energieneutraal te zijn.

Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk. Zo zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid-Holland en Utrecht van de rest van het gebied.

In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag voor een gemiddeld gezin met een huurwoning 322 euro. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaalt 467 euro. De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland er ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.