Foto: Waterschap Rivierenland

De Nederlandse waterschappen hebben in 2019 minder muskusratten gevangen. Ook in 2018 daalde het aantal vangsten. Er worden steeds minder dieren gevangen, omdat er ook minder muskusratten aanwezig zijn in de natuur.

Waar twee jaar geleden in het hele land nog 53.511 muskusratten werden gevangen, zijn dat er in 2019 nog maar 50.319. Het aantal gevangen muskusratten laat al jaren een dalende lijn zien. Dit is een gevolg van grote inspanningen en een actieve vangststrategie van de waterschappen. Ook bij Muskusrattenbeheer Rivierenland, dat onder andere in de Drechtsteden verantwoordelijk is voor het vangen van de dieren, zet de daling door. In het gehele werkgebied werden vorig jaar 9711 muskusratten gevangen, tegenover 10.317 in 2018. De organisatie zet vooral in op gebieden waar de meeste muskusratten zitten. Dat was afgelopen jaar in het werkgebied van Waterschap Rivierenland.

Muskusratten zijn knaagdieren van zo’n anderhalve kilo. Van oudsher horen ze niet in Nederland thuis. Het dier heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden. Muskusratten, maar ook beverratten, zijn schadelijk voor dijken en de biodiversiteit. Ze maken bijvoorbeeld holen en gangen in dijken en ze verstoren natuurlijke leefgebieden. De waterschappen hebben bijna 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders in dienst.

Dit jaar gaan de waterschappen nieuwe (vang-)technieken uittesten. Zo worden met slimme vallen, die uit-gerust zijn met beeldherkenning, alleen muskus- en beverratten gevangen. Dit voorkomt bijvangst van andere dieren. Met environmental DNA-technieken (eDNA) kunnen DNA-sporen van de dieren worden gevonden in watermonsters. Daarmee wordt bepaald of er muskusratten in het gebied zijn, en zo ja, waar ze zich bevinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.