[VIDEO] Werkzaamheden historische kade Wolwevershaven vertraagd

De vervanging van de kade in de Wolwevershaven verloopt niet zoals gepland. De kademuur zou begin september hersteld zijn. Toen dat niet lukte, zijn omwonenden in september geïnformeerd dat de aannemer er naar streefde de werkzaamheden voor het einde van dit jaar af te ronden. De gemeente heeft de planning nu samen met de aannemer wederom moeten bijstellen. De verwachting is dat de werkzaamheden eind januari 2017 zijn afgerond. Omwonenden zijn hier deze week over geïnformeerd.

De kade van de Wolwevershaven is een historische kade van voor 1872. De oude constructie zou zonder ingrijpen door de slechte staat in toenemende mate verzakken en scheuren. De gemeente herstelt de kade om het weer voor een lange periode een prominente bijdrage te laten leveren aan dit deel van de binnenstad. De vervanging van de kade is bijzonder en vergt gespecialiseerd werk op een beeldbepalende locatie.

De vertraging is onder andere veroorzaakt door problemen met het plaatsen van buispalen en de damwand. Ook zorgde water dat onder de damwandconstructie doorliep voor problemen. Het storten van beton liep vertraging op omdat de bouwput waterdicht moest zijn. Op dit moment wordt de kademuur gemetseld. Vervolgens worden de locaties waar de nieuwe bomen worden geplant, gereedgemaakt. De damwand aan de waterzijde wordt verwijderd en uiteindelijk wordt de bestrating aangebracht.

Omwonenden worden regelmatig geïnformeerd. Op de website www.dordrecht.nl/wolwevershaven staat actuele informatie en is beeldmateriaal te vinden. Op 14 december worden omwonenden bijgepraat over de nieuwe bomen. Aannemer Beens Groep bv heeft omwonenden ook uitgenodigd voor een hapje en een drankje op de kade.