Foto: Google Streetview

De gemeente Dordrecht heeft de ambitie om de westelijke stadsentree aanzienlijk te verbeteren. De Laan der Verenigde Naties vanaf de tunnel onder de A16, en de Dokweg vormen de belangrijkste toegangsweg naar de binnenstad van Dordrecht en het zeehavengebied. Deze stadsentree heeft nu niet de uitstraling die past bij een stad als Dordrecht. Met het project Dordtse Mijl komt daar de komende jaren verandering in.

Aan de Laan der VN en Dokweg is groot onderhoud nodig. Het onderhoud van de weg biedt de gemeente meteen de kans om ook de kwaliteit van de openbare ruimte (groen, bestrating en andere voorzieningen) te verbeteren. Van het rijk heeft de gemeente een subsidie (BIRK) gekregen om te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte.

De gemeente heeft de afgelopen 10 jaar al grote investeringen gedaan op de stadsroute Overkampweg – Laan der VN. Op het laatste deel van de stadsroute, vanaf de tunnel onder de A16 tot de binnenstad, heeft deze kwaliteitsslag in de openbare ruimte nog niet plaats gevonden. Belangrijke aandachtspunten voor de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte zijn het maken van een helder en herkenbaar wegprofiel, het herstellen van het zicht op de rivier en het vergroten van de gebruikswaarde van de rivieroever en het gebied.

De benaming Dordtse Mijl verwijst naar de voormalige heerlijkheid De Mijl die ooit in dit gebied lag. Daarnaast is de afstand die een automobilist aflegt vanaf de afslag op de A16 tot aan de Achterhakkers, het begin van de historische binnenstad, een mijl lang. Een boot van het havenbedrijf legt vanaf zijn aanlegplaats in de Zeehaven precies een zeemijl af tot de Kalkhaven, de oude zeehaven van Dordrecht, waar nu de binnenstad begint.

In oktober is de gemeente samen met de omgeving gestart aan het ontwerp. De daadwerkelijke uitvoering van het project start naar verwachting in 2018. In 2020 moet alles gereed zijn.