Hart- en vaatpatiënten kunnen vanaf maandagavond 30 januari 2017 met regelmaat terecht in het Hart&Vaatcafé in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het café is bedoeld om patiënten en hun familie enerzijds, en artsen en andere zorgverleners anderzijds, nu eens op een heel andere manier met elkaar in contact te brengen.

“Als je je dokter spreekt aan de ‘cafétafel’ ontstaat er vanzelf een heel ander gesprek dan in de spreekkamer,” vertelt organisator Gaby Lamie van de patiëntenvereniging Hart&Vaatgroep. “Dan durf je ineens wel die ene vraag te stellen die je zo bezig houdt.” Het café is een initiatief van de Hart&Vaatgroep en de cardiologen van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Elke twee maanden wordt het Auditorium van het ziekenhuis op de locatie Dordwijk hiervoor omgebouwd tot ‘café’.

Hart- en vaatlijden is een breed begrip en betreft onder meer een hart- of herseninfarct, aderverkalking, een aneurysma of hoge bloeddruk. Alles kan besproken worden, maar er staat wel telkens één thema centraal. Dat kan een behandeling zijn of een aandoening, of een leefwijze of tips voor een goed gesprek met de arts. Partners, familieleden en mantelzorgers zijn zeer welkom in het café.

Het eerste Hart&Vaatcafé heeft als thema ‘Gedotterd, en nu?’ Cardioloog Martijn Scholte vertelt die avond wat er allemaal komt kijken bij het plaatsen van stents in de bloedvaten van het hart. De technieken waarmee vernauwde en afgesloten kransslagaders worden behandeld, hebben de laatste jaren een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Een steeds grotere groep hartpatiënten krijgt stents. Wat komt hierbij kijken? Wat zijn de risico’s? Kan een stent ook weer vernauwd raken in de toekomst? Waarom moet de patiënt medicijnen blijven gebruiken als er een stent is geplaatst? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die uitgebreid aan bod zullen komen.

Het café vindt plaats op maandag 30 januari in het Auditorium van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. De deur gaat open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan op www.asz.nl/agenda. Daarop verschijnen in de toekomst ook steeds de nieuwe data waarop er een Hart&Vaatcafé is.