Beeld: Jordy Nijenhuis / Drecht Media

Het Albert Schweitzer ziekenhuis blijft ook tijdens de lockdown tot en met in ieder geval 19 januari zorg verlenen. Volgens de huidige inzichten van het ziekenhuis blijft de werkwijze ongewijzigd.

Het ziekenhuis laat weten veel vragen van patiënten te hebben gehad over of en hoe de zorg de komende weken doorgaat. “Zonder tegenbericht gaan de gemaakte afspraken voor spreekuren, onderzoeken en operaties door. Het kan altijd zo zijn dat er door overmacht iets uitvalt, maar dat is incidenteel en de patiënt krijgt dan altijd persoonlijk bericht.”, aldus het ziekenhuis. Ook het bloedprikken, dat zonder afspraak verloopt, gaat gewoon door. Alleen tijdens de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is de bloedafname gesloten.

Het ziekenhuis benadrukt dat afspraken zonder tegenbericht doorgaan. “Wij verzoeken iedereen vriendelijk om het ziekenhuis niet te bellen met de vraag of uw afspraak doorgaat. Wij nemen contact op als een afspraak moet worden verplaatst of gewijzigd.”, aldus het Albert Schweitzer ziekenhuis.