De gemeenten maken zich serieus zorgen over de problemen op het wegennet in de Drechtsteden door de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem.

Hans Tanis, portefeuillehouder bereikbaarheid: “We weten al langer dat het wegennet rond de Drechtsteden kwetsbaar is. De huidige verkeersopstoppingen bewijzen dit maar weer eens. Om de knelpunten op te lossen werken we langer intensief en actief samen met Rijkswaterstaat om de knelpunten op te lossen. Voorbeelden daarvan zijn het verlengen van de spitstroken en de op- en afritten van de A15 bij Sliedrecht, het verbeteren van het knooppunt A16/N3 en de Sandelingenknoop bij Hendrik-Ido-Ambacht.”

Dit zijn maatregelen die niet morgen klaar zijn. Het acute probleem dat er nu is, is daarmee niet verholpen. Het vrachtverkeer de N3 gebruikt als omleidingsroute. Daardoor loopt het verkeer op de N3 vast en ontstaat er overlast voor directe omgeving van de N3. De gemeenten hebben bij Rijkswaterstaat aangedrongen op maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer de N3 als omleidingsroute kiest.