Foto: Google Streetview

Welke nog bestaande gebouwen en plekken willen de inwoners van Zwijndrecht nalaten aan de volgende generaties inwoners? Deze vraag is het uitgangspunt voor concept beleidsregels beeldbepalende gebouwen en monumenten van de gemeente Zwijndrecht.

In de loop van de jaren zijn in Zwijndrecht beeldbepalende gebouwen aangepast, veranderd of soms gesloopt, met als gevolg dat de gemeente op tal van plekken onherkenbaar is veranderd. Met de concept beleidsregels wil de gemeente beeldbepalende gebouwen en monumenten beter beschermen. Op dit moment heeft de gemeente 13 gemeentelijke monumenten, allemaal gelegen in Heerjansdam. Voor het samengaan van de gemeente Heerjansdam met de gemeente Zwijndrecht, heeft de Heerjansdamse gemeenteraad 13 gemeentelijke monumenten aangewezen.

De gemeente Zwijndrecht heeft concept beleidsregels gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden opgesteld, deze geven aan in welke gevallen een pand of object in aanmerking komt voor gemeentelijke monument of beeldbepalend pand. Vanaf 28 september 2016 kunt u gedurende een periode van zes weken de concept beleidsregels inzien op het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht. De gemeente wil graag weten van inwoners hoe zij over de beleidsregels denken.

Informatiebijeenkomst

Op 6 oktober 2016 van 19.00-21.00 uur is er een informatieavond plaats voor geïnteresseerden en belanghebbenden in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Tijdens deze informatieavond geeft de gemeente een presentatie over de concept beleidsregels gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Ook zijn de verantwoordelijk wethouder Aaike Kamsteeg en medewerkers van de gemeente aanwezig om u te woord te staan.