Foto: Google Earth

Het Zwijndrechts Stationskwartier gaat de komende tien jaar flink op de schop. De gemeente wil hier het levendige hart van Zwijndrecht van maken. Het moet een gebied zijn waar met plezier gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een plek met voldoende voorzieningen én een plek die uitstekend bereikbaar is via de A16, het water en het spoor.

Het Stationskwartier biedt kansen en wordt de komende tien jaar groots aangepakt en opnieuw ingericht. De kaders voor deze gebiedsontwikkeling zijn omschreven in een Masterplan. Het college van B&W heeft het Masterplan nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het Stationskwartier is opgedeeld in de drie deelgebieden Indische buurt, Maasterras en het Stationsplein/lint Koninginneweg. Voor de aanpak van 153 sociale woningen in het Maasterras en de Indische Buurt heeft de gemeente in juni 2019 een intentieovereenkomst gesloten met Woonkracht10. Daarin is afgesproken de ruimtelijk-functionele uitwerking vast te leggen in een Masterplan. Het Masterplan Stationskwartier dient als toetsingskader voor de plannen die volgen.

Het Stationskwartier is onderdeel van de Spoorzone, een gezamenlijk plan voor de omgeving langs het spoor van de gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland. Het betreft een omvangrijk gebied dat loopt van Develpoort en het stationsgebied in Zwijndrecht tot het Leerpark, Gezondheidspark en Amstelwijck in Dordrecht. De Spoorzone biedt kansen voor het creëren van 6000 tot 9000 nieuwe woningen en 2500 nieuwe banen in de komende tien jaar.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.