Officiële aftrap Interact Club Zwijndrecht

Op 19 mei jl. vond tijdens een feestelijke bijeenkomst in het DevelsteinCollege de officiële oprichting plaats van Interact Club Zwijndrecht.

Interact is een jeugdafdeling van Rotary, een wereldwijde organisatie van serviceclubs die zich inzetten voor de minderbedeelden in de samenleving. Tot Interact behoren jongeren in de leeftijdscategorie van 14 tot 18 jaar. Door middel van het organiseren van allerlei activiteiten brengen zij financiële middelen bijeen om goede doelen te steunen en leren zij onder meer te plannen en samen te werken. Maar ook werkzaamheden zoals het organiseren van een gezellige middag voor een bepaalde doelgroep of (onderhouds)werkzaamheden ten behoeve van een club of stichting kunnen tot de activiteiten behoren.

De twee Rotary clubs in de Zwijndrechtse Waard (Zwijndrecht Waal en Devel en Zwijndrecht en omstreken) benaderden geruime tijd geleden het DevelsteinCollege met het plan om tot de oprichting te komen van een Interactclub. Dat een groep van 24 leerlingen, hierin aangemoedigd en ondersteund door een aantal docenten, zo enthousiast zou reageren op dit plan overtrof hun stoutste verwachtingen.

In de periode voorafgaand aan de oprichting hebben deze leerlingen zich samen met de rotaryleden al ingezet tijdens NL Doet. Daarbij is met succes het Jeugdspeelpark in Hendrik-Ido-Ambacht opgeknapt. Daarnaast is er een officieel bestuur gevormd en zijn er commissies samengesteld met als doel de club zo goed mogelijk te organiseren. De eerste plannen zijn gemaakt en de eerste afspraken met goede doelen zijn ook al achter de rug. Aan enthousiasme en ideeën geen gebrek. De komende maanden gaat de club in nauw overleg met de school en de beide Rotary clubs verder vormgeven aan de realisatie van deze projecten.

Paul den Otter, rector van het DevelsteinCollege, is bijzonder trots op deze groep enthousiaste leerlingen, die op deze wijze graag hun steentje willen bijdragen aan de samenleving. De leden van Interactclub Zwijndrecht hopen nog veel acties tot een succes te mogen maken. Afgelopen donderdag ontvingen zij op het DevelsteinCollege de charter (de oprichtingsakte) uit handen van de gouverneur van het district 1610 van Rotary Nederland, de heer Frits Stavast.

Dit artikel delen