Onafhankelijk Papendrecht wil gratis bloedtests voor inwoners in de postcodegebieden: 3353, 3354, 3355 en 3356.

De partij wil graag het debat aangaan met de commissie Ruimte en twee aanbevelingen aan het debat meegeven. Onafhankelijk Papendrecht heeft deze als volgt geformuleerd:

Aanbeveling nr. 1
De eerste aanbeveling geldt het mogelijk maken van – en aan de inwoners van Papendrecht kenbaar maken van – het laten uitvoeren van een bloedtest, te betalen door de gemeente, kosten per test om en nabij € 85 euro, waarin aanwezigheid van PFOA in het bloed kan worden gemeten.

Aanbeveling nr. 2
De tweede aanbeveling geldt het namens de lokale overheid helder communiceren in de richting van de inwoners van Papendrecht dat zij, indien dat door hen gewenst is, gebruik kunnen maken van de diensten van het Infopunt over gif DuPont en in meer algemene zin dat zij nog eens duidelijk worden geïnformeerd en zo nodig doorverwezen als zij vragen hebben over de volksgezondheid naar de dienst Gezondheid en Jeugd. Het is ook van belang te komen tot 1 loket voor alle vragen.