Onderhoud aan de watergangen in Papendrecht

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De gemeente Papendrecht is gestart met het opschonen van alle sloten en watergangen in Papendrecht. Dit gebeurt jaarlijks in twee rondes. De eerste ronde neemt, afhankelijk van het weer, zo’n drie tot vier weken in beslag en bestaat uit het verwijderen van beplanting, kroos en zwerfvuil uit het midden van de sloot (het zogenoemde stroomprofiel), zodat het water weer goed kan doorstromen. De schuine kanten (taluds) worden met rust gelaten om de flora en fauna niet te verstoren. Denkt u hierbij aan broedende watervogels, insecten, schuilgelegenheid voor vissen en bloeiende planten.

In oktober volgt de tweede onderhoudsronde. Dan worden wederom alle sloten en watergangen ontdaan van beplanting, kroos en zwerfvuil; deze keer inclusief de begroeiing langs de taluds. De gemeente is verplicht dit uit te voeren vóór 1 november in verband met een schouw door het Waterschap die daarna volgt. Die verplichting, maar ook de noodzaak zorgt ervoor dat het water in natte periodes zo goed mogelijk wordt afgevoerd, zodat Papendrecht ook in de wintermaanden droge voeten houdt.

Niet alle watergangen zijn van de gemeente Papendrecht, ongeveer de helft is van het Waterschap, maar ook die worden door de gemeente onderhouden op kosten van het Waterschap. Opschonen is overigens iets anders dan baggeren. Baggeren gebeurt één keer in de vijf à tien jaar en is bedoeld om de watergangen uit te diepen. Daarvan is nu dus geen sprake.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category