Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport gaat begin 2019 met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bespreken hoe het vak van huisarts aantrekkelijker kan worden gemaakt. Uit een gezamenlijk onderzoek blijkt dat de komende jaren knelpunten zijn te verwachten tussen vraag een aanbod van deze zorg in verschillende regio’s, waaronder de Drechtsteden.

In het onderzoek is gekeken naar de ontwikkeling van vraag en aanbod van huisartsenzorg in verschillende gebieden van Nederland, naar bepalende factoren voor huisartsen om wel of juist niet in een bepaald gebied te willen werken en welke oplossingsrichtingen kunnen bijdragen aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod.

De onderzoekers concluderen dat de werkdruk en werklast over het algemeen als hoog wordt beoordeeld. Praktijken in vijf van de achtentwintig arbeidsmarktregio’s verwachten vaker dan gemiddeld tekorten aan huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Het gaat om de regio’s Zeeland, Achterhoek, Drenthe, Drechtsteden en Noord-Holland Noord. Dit zijn regio’s met een relatief snel vergrijzende bevolking, in combinatie met een relatief hoge uitstroom van huisartsen die richting pensioen gaan en een relatief lage instroom van jonge huisartsen.