Onderzoeksbureau Panteia onderzocht arbeidsmarkt Drechtsteden

Ondanks dat de economie in de Drechtsteden groeit staan er zo’n 13.000 werkzoekenden aan de kant. Om die mensen perspectief te bieden is er een onderzoek gedaan, door onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van het Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden. Hierin moest onderzocht worden waar de behoeften van werkgevers liggen. Daaruit is gebleken dat het loont om te investeren in de juiste opleidingen. Er moet alleen ook worden gekeken hoe de werkgelegenheid in de regio verbeterd word. Daarin is naar buiten gekomen dat de overheid, onderwijs en het bedrijfsleven daarin samen moeten gaan optrekken.

De meeste werkgelegenheid in de Drechtsteden zit in de sectoren handel en reparatie (19%), gezondheid en Welzijn (17%), delfstoffen, industrie en energie (14%) en zakelijke dienstverlening (14%). In 2015-2016 bedraagt de gemiddelde groei van het aantal banen 0,8% en is daarmee hoger dan landelijk. De werkgelegenheidsstijging wordt vooral in de industrie verwacht en voor een belangrijk deel is dit toe te schrijven aan de positieve ontwikkeling van de scheepvaartindustrie in de regio.

Het aandeel MBO’ers binnen de werkzame beroepsbevolking ligt in de Drechtsteden iets hoger dan in Nederland en het aandeel HBO en WO ligt iets lager. De beroepenstructuur in de Drechtsteden is echter vergelijkbaar met die van Nederland. 27% van de werkzame beroepsbevolking is 50 jaar of ouder; in absolute aantallen telt de sector Zorg en Welzijn de meeste oudere werknemers.

In de jaren 2015, 2016 en 2020 is het aantal ontstane vacatures op 23.400, 25.400 en 28.500 geschat. Dit bevat ook de uitzendvacatures en stages met een arbeidsovereenkomst. De Drechtsteden volgen daarbij de landelijke trend dat steeds hogere eisen worden gesteld aan vacatures; er worden meer vacatures vervuld op HBO- en WO-niveau. Door de aanwezigheid van relatief veel (complexe) maakindustrie en het daarbij behorende ecosysteem voor technologische innovatie, zijn in de Drechtsteden volop economische kansen en mogelijkheden voor behoud en groei van werkgelegenheid.

Bekijk hier het volledige rapport.

Dit artikel delen