Online meedenken over Dordtse problemen

Wie mee wil denken over het oplossen van problemen in Dordrecht, kan vanaf nu gebruik maken van Argu. Dit is een online discussieplatform, dat al in enkele Nederlandse gemeenten in gebruik is. Inwoners, ondernemers en raadsleden kunnen hun mening geven, stellingen poneren en reageren op stellingen van anderen. Ook kan het aantal voor- en tegenstanders van een stelling worden getoetst.

Vorig jaar stemde de Dordtse gemeenteraad unaniem in met de motie ‘De burger besluit mee’. Het idee was om burgers meer kans te geven om via internet mee te praten over projecten en vraagstukken. Bij de uitwerking van dit idee is gekozen om aan te sluiten bij Argu. Het gaat om een proef van één jaar. Argu maakt discussies overzichtelijk door vraagstukken, voorstellen en argumenten centraal te stellen.

De Dordtse rechtenstudent Indy Rissema plaatste vandaag als eerste Dordtenaar iets op het forum. Hij pleitte voor meer hoger onderwijs in de stad. Raadslid Joan Edenburg plaatste meteen een eerste reactie.

Wethouder Piet Sleeking over de proef: “Het gemeentebestuur vindt de inbreng van bewoners en andere betrokkenen belangrijk. Wij staan altijd open voor nieuwe en goede ideeën. Het sluit aan bij de open bestuursstijl die we voorstaan.” Sleeking hoopt dat er op Argu vooral argumenten worden uitgewisseld, om via discussie tot betere voorstellen te komen.

Zelf een maatschappelijk vraagstuk of idee inbrengen? Het inbrengen van ideeën en meediscussiëren kan via de website www.argu.co/dordrecht

Dit artikel delen