Ontvangst Paupertocht Willemsoord

Op zaterdag 4 juni ontvangt burgemeester drs. A.A.M. Brok samen met zijn ambtsgenote, mevrouw M.A.J. van der Tas van Steenwijkerland om 15.00 uur twaalf leden van de paupertocht Willemsoord. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Willemsoord in de kop van Overijssel is in het begin van de 19e eeuw een opvangoord geweest voor wezen uit vooral de grote steden, waarde armoede groot was. In het voorjaar van 1820 zijn ook 59 weeskinderen uit Dordrecht opgenomen.

Het betrof een voor die tijd enorm sociaal experiment met als doel een einde te maken aan de heersende armoede in ons koninkrijk en werd onder andere door de kroonprins van Oranje, de latere Koning Willem II, gesponsord. Een bijzondere historie en de bakermat van onze verzorgingsstaat. Zelfs zo bijzonder dat het sinds 2011 genomineerd staat als Unesco Werelderfgoed.

De Stichting Activiteiten Willemsoord organiseert elk jaar een zogenaamde paupertocht voor bovengemiddeld in de geschiedenis van Willemsoord geïnteresseerde inwoners om dit fenomeen te herdenken. Elk jaar wordt iets in het programma verweven dat te maken heeft met deze geschiedenis. Vorig jaar zijn bloemen gelegd bij het graf van de geestelijk vader van de Maatschappij van Weldadigheid van weleer, generaal Johannes van den Bosch.

Dit artikel delen