Ontwikkelingen regionale economie en arbeidsmarkt te zien in dashbord

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Hoe ontwikkelt de regionale economie zich? En hoe de regionale arbeidsmarkt? Sinds kort is dit in één oogopslag te zien in de Dashboards Economie & Arbeidsmarkt Drechtsteden. Deze dashboards geven aan de hand van elk acht indicatoren weer hoe de regionale economie en arbeidsmarkt zich ontwikkelen ten opzichte van het (half)jaar ervoor. En hoe dit zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Met één klik beschikt u over nadere, verdiepende informatie.

Na jaren van kwakkelen ontwikkelt de landelijke economie zich weer gunstig. Dat geldt ook voor de Drechtsteden. Alle acht indicatoren ontwikkelden zich in 2015 positief. De kaveluitgifte, de opname bedrijfsruimte, het aantal startende bedrijven en de winkelleegstand ontwikkelden zich ook duidelijk positiever dan landelijk gemiddeld. De groei van het bruto regionaal product en de banengroei (voorlopig cijfer), de verkochte woningen en de banengroei maritiem (voorlopig cijfer) lagen op of net iets onder het landelijk gemiddelde. Ook zien we een duidelijke relatieve verbetering ten opzichte van 2014, toen het totaal aantal banen, het aantal banen maritiem, het aantal starters en het aantal verkochte woningen zich (beduidend) minder gunstig ontwikkelden dan landelijk gemiddeld.

De economische opleving komt vooralsnog nog niet duidelijk tot uitdrukking op de arbeidsmarkt. Zeker niet in de Drechtsteden. Weinig arbeidsmarktindicatoren vertonen een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2014, geen enkele indicator deed het beter dan landelijk gemiddeld. Wel nam het aantal nieuwe online vacatures UWV fors toe en kon Baanbrekend Drechtsteden meer mensen met een bijstandsuitkering plaatsen bij werkgevers. Positief is ook dat de bijstand veel minder steeg dan in 2014 en nog maar nauwelijks meer is dan landelijk gemiddeld. En het in 2014 bereikte hoge niveau nieuwe instroom techniek bij het Da Vinci College bleef in 2015 goed in tact.

In het najaar worden de dashboards weer gevuld met cijfers over het 1e halfjaar 2016.

Het dashbord is te bezoeken via deze link.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category