De Burenraad van DuPont en Chemours heeft op maandagavond 10 december overleg met de directies van beide bedrijven. De vergadering is deze keer bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op het Leerpark in Dordrecht.

Uit gesprekken met omwonenden is gebleken dat de veiligheid een belangrijk aandachtspunt is voor bewoners. De Veiligheidsregio, gemeente Dordrecht en de beide bedrijven geven uitleg over hoe de veiligheid voor de omwonenden geborgd wordt en welke verantwoordelijkheden bedrijven en de overheden hebben.

Een ander punt op de agenda is de presentatie van Chemours over onder andere hun afvalstromen en de stappen die ze nemen om GenX-emissies verder te minimaliseren. Chemours heeft deze presentatie eerder gegeven bij een informatiebijeenkomst voor bewoners op de Staart. De Burenraad is ook benieuwd naar de stand van zaken rondom de aanvraag van de nieuwe afzonderlijke vergunningen.

De vergadering bij de Veiligheidsregio is voor publiek toegankelijk, publiek moest zich wel van tevoren aanmelden. Aanmelden voor de bijeenkomst op 10 december is niet meer mogelijk. De Burenraad organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten. Verslagen van bijeenkomsten zijn nadien te lezen via burenraad.nl.