Papendrecht onderzoek nieuwbouw middelbare scholen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College, de beide scholen voor voortgezet onderwijs in Papendrecht, hebben in januari 2016 de gezamenlijke toekomstvisie Duurzaam en Doordacht opgesteld. Mede op basis van deze toekomstvisie wil het college van Papendrecht onderzoeken of nieuwbouw voor beide scholen op de locatie (sport)park Oostpolder mogelijk is. Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de mogelijkheid om een groen en sportief scholendorp te realiseren, waarin beide scholen met behoud van eigen identiteit optimaal kunnen samenwerken.

De beide scholen hebben een kwalitatief en breed aanbod (van vmbo tot gymnasium) en een belangrijke onderwijsfunctie voor de West-Alblasserwaard. Nieuwbouw voor de middelbare scholen in Papendrecht is meer dan gewenst, omdat de huidige gebouwen gedateerd zijn. Dit leidt tot hoge onderhouds- en exploitatiekosten. De toekomstvisie Duurzaam en Doordacht schetst een aansprekend beeld voor het voortgezet onderwijs in Papendrecht. De visie heeft aandacht voor het aanleren van eenentwintigste-eeuwse vaardigheden, gepersonaliseerd leren, het verbinden van theorie en praktijk en aandacht voor sociale, sportieve en culturele activiteiten. De scholen willen dit onderwijs vorm geven in een scholendorp met verschillende huizen, zoals een techniekhuis, een science-huis, een talenhuis en een kunsthuis.

Het (sport)park Oostpolder als locatie biedt de mogelijkheid om een groen en sportief scholendorp te realiseren. De samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen wordt zo gestimuleerd. In het onderzoek zal ook worden gekeken naar de toekomstige invulling van de huidige schoollocaties.

Het voorstel voor het haalbaarheidsonderzoek zal (waarschijnlijk) in de vergadering van de gemeenteraad op 7 juli worden behandeld. De behandeling in de commissie Samenleving is gepland voor 23 juni.

Foto: Google Streetview

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category