Papendrecht pakt speelplaatsen wijken Oostpolder en De Kooy aan

Na de zomervakantie (eind augustus/begin september 2016) start de gemeente Papendrecht met vernieuwing van diverse speelplekken in de wijken Oostpolder en De Kooy. Van de 22 speelplekken worden er 11 aangepast in 2016 en 2 in 2017. De overige 9 worden niet aangepast.

De eerste helft van 2016 is gebruikt om de leeftijdsopbouw van de kinderen in de wijken en de staat van de bestaande speelplekken in kaart te brengen. Verder hebben we aan de kinderen, ouders en omwonenden gevraagd welke wensen mzij hebben. We hebben 965 enquêteformulieren verstuurd en 357 reacties daarop ontvangen. Al die gegevens zijn –rekening houdend met budget en omgevingseisen- zoveel mogelijk verwerkt in het aanpassingsplan.

Belangrijkste uitgangspunten hiervoor waren verder: passen de toestellen nog bij de leeftijdsopbouw in de buurt en is vervanging en/of reparatie noodzakelijk. Buitenspelen is gezond en belangrijk voor de ontwikkeling van opgroeiende jeugd. Het is de basis van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. De gemeente zorgt daarom voor veilige speelplekken, afgestemd op de vraag en de leeftijdsopbouw in de wijk. De gemeente draagt hieraan bij door de speelplekken in haar gemeente aan te passen volgens het vastgestelde speelruimtebeleid.

Dit artikel delen