Papendrecht werkt aan verzelfstandiging theater en sportcentrum

Deze raadsperiode worden theater De Willem en de binnensportvoorzieningen (met name het Sportcentrum Papendrecht) mogelijk verzelfstandigd. Door de beoogde verzelfstandigingen ontstaat meer
ruimte om de voorzieningen optimaal te exploiteren en te benutten voor het doel, respectievelijk cultuur en sport.

In het najaar van 2016 worden concrete bedrijfsplannen voor de verzelfstandigde organisaties gemaakt. In de bedrijfsplannen wordt ook de mogelijkheid onderzocht om beide voorzieningen op facilitair terrein intensief te laten samenwerken. Het doel van de verzelfstandigingen is niet om de exploitatie van het theater en het sportcentrum te privatiseren, maar om een eigen onderneming te starten. De gebouwen blijven eigendom van de gemeente. Door de gekozen vorm van verzelfstandigen kan de gemeente voldoende invloed op de verzelfstandigde organisaties behouden om zo te garanderen dat gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van cultuur, gezondheid en sport worden gerealiseerd.

Het doel van de verzelfstandiging van het theater is dat over 25 jaar er nog een theater is in Papendrecht. Wethouder Joke Reuwer: ‘Het theater is een spil in het culturele leven van de gemeente. Het programma van het theater is uitstekend, maar de randvoorwaarden qua organisatie zijn niet optimaal. Daar brengt de verzelfstandiging een verbetering in. Een zelfstandig theater heeft meer ruimte en mogelijkheden om ook in de toekomst kwaliteit te bieden en het culturele aanbod te verbreden. Daarmee kan het theater nog meer een rol krijgen als het centrum van het culturele leven in Papendrecht en daar ben ik erg blij mee.’

In 2015 is het sportcentrum opgeleverd. Het nieuwe sportcentrum kan een flinke impuls geven aan sport in Papendrecht. Daarbij is verzelfstandiging van het sportcentrum van belang. Deze heeft ten doel om de voorziening meer ruimte te geven voor de eigen ontwikkeling, voor een gezonde exploitatie en een brede inzet op alle vormen van sport en sport gerelateerde evenementen. Wethouder Kees Koppenol: ‘Het sportcentrum vormt een centrale voorziening voor sport en bewegen in Papendrecht. Een voorziening die ook voor de regio van belang is. Het doel van de verzelfstandiging is een sportcentrum van en voor Papendrechters.’

Als alle voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd zal de gemeenteraad in het eerste kwartaal 2017 een besluit nemen en kunnen de verzelfstandigde bedrijven starten in 2018.

Dit artikel delen