Project 100-100-100 ook een groot succes in Alblasserdam

100-100-100.nu, het project over afval scheiden en afval voorkomen heeft aan het einde van de rit ook in Alblasserdam prachtige resultaten geboekt! De deelnemers hebben laten zien dat er door goed scheiden van afval nog maar 25,8 kilo restafval per persoon per jaar overblijft. Dat is heel erg weinig vergeleken met de rest van Nederland.

Wethouder Peter Verheij deed zelf ook mee aan 100-100-100.nu. Hij is trots op de deelnemers: “Dit project laat zien dat de landelijke doelstelling om de hoeveelheid restafval terug te dringen naar 100 kilo per persoon per jaar heel goed haalbaar is.

Door het scheiden van afval blijven waardevolle materialen behouden. Deze materialen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar scheelt ook in de kosten voor afvalinzameling. En dat merken inwoners in hun portemonnee.”

De resultaten van 100-100-100.nu geven een goed inzicht in de verschillen tussen huishoudens en welke omstandigheden van invloed zijn op de hoeveelheid afval per huishouden. In de komende weken worden alle gegevens geanalyseerd. Na de zomer verschijnt een eindrapportage. Alblasserdam gaat de resultaten vertalen in maatregelen en voorzieningen die het scheiden van afval voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend maken.

Dit artikel delen